Nacházíte se zde: TEGO cz > BOZP

Kompletní servis BOZP a hygieny práce v rozsahu platných právních předpisů

 1. začlenění do kategorie činností (hygiena práce)
 2. Provádění pravidelných kontrol dle zákonných požadavků
 3. vyhodnocení rizik
 4. systémové postupy pro pracovní činnosti
 5. metodika školení pro vedoucí zaměstnance
 6. metodika školení pro zaměstnance
 7. evidence úrazů
 8. evidence záznamů BOZP pro zaměstnance
 9. zastupování při jednání s orgány Státního dozoru IBP
 10. školení BOZP, vč. speciálních profesí
 11. pravidelný, průběžný servis bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 12. kontroly Bezpečnosti práce
 13. prodej osobních ochranných pomůcek a bezpečnostních značek