Nacházíte se zde: TEGO cz > Ekologie firem

Kompletní servis v oblasti průmyslové ekologie

  1. konzultace v oblasti průmyslové ekologie (ovzduší, voda, odpady)
  2. vedení legislativních požadavků – hodnocení a souladu s požadavky legislativy
  3. pravidelná školení v oblasti odpadů a nebezpečných chemických látek
  4. provádění pravidelných kontrol dle zákonných požadavků
  5. zpracování hlášení o odpadech, ovzduší, apod.
  6. zpracování Plánů odpadového hospodářství (POH)
  7. zpracování dokumentace (provozní řády)
  8. řešení problémů v ekologii
  9. systémové postupy pro řízení průmyslové ekologie
  10. zastupování při jednání s orgány Státní správy