Nacházíte se zde: TEGO cz > Požární ochrana

Kompletní servis požární ochrany v rozsahu platných právních předpisů

 1. začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí
 2. stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 3. posouzení požárního nebezpečí
 4. odborná příprava preventisty požární ochrany, požárních hlídek
 5. požární řády
 6. požární poplachové směrnice
 7. požární evakuační plány
 8. zastupování při jednání s orgány Státního požárního dozoru
 9. pravidelný, průběžný servis požární ochrany (kontroly a revize)
 10. preventivní kontroly PO na pracovištích
 11. požární hlídky a požární asistence na skupinových akcích
 12. zajištění revize věcných prostředků PO